Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Ομάδα Κρωμναίων με όπλα αλλά και με μουσικά όργανα.

Οι συνεχείς διώξεις των Τούρκων ανάγκαζαν τους Πόντιους να οπλοφορούν ή να οργανώνουν ανταρτικά σώματα. Στη φωτογραφία ομάδα Κρωμναίων με όπλα αλλά και με μουσικά όργανα.

© 2000-2005  Εκδόσεις Κεσόπουλος. Δικαιώματα κατοχυρωμένα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια

Προγραμματισμός - Σχεδίαση : Deus Ex Makina “Devine’’ Internet Services