Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Έκδοση βιβλίων, περιοδικών: Στοιχειοθεσία, ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνων, σελιδοποίηση, σχεδίαση εξωφύλλων, διορθώσεις δοκιμίων, επιμέλεια έκδοσης.

Έκδοση εντύπων: Σχεδίαση εντύπων, διαφημίσεων, εταιρικών φακέλων, επιμέλεια εκτύπωσης αυτών
 

Σχεδίαση χαρτών: Σχεδίαση χαρτών (Πολιτικών, Γεωφυσικών, Διοικητικών, Ιστορικών, Πολεοδομικών, Τουριστικών κ. ά.)
 

Εικονοθέτης ECRM

Υπηρεσίες προεκτύπωσης: Εκτύπωση φιλμ σε εικονοθέτη ECRM Mako 3625.
 

Πώληση Εθνικών Πινάκων: Κατασκευή και πώληση πινάκων Εθνικοθρησκευτικών θεμάτων (Περισσότερα...)

© 2000-2005  Εκδόσεις Κεσόπουλος. Δικαιώματα κατοχυρωμένα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια

Προγραμματισμός - Σχεδίαση : Deus Ex Makina "Devine" Internet Services