Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Ποντιόπουλα της τέταρτης γενιάς

Ποντιόπουλα της τέταρτης γενιάς στην πανέμορφη ακτή της υπό ίδρυση πόλης "Ρωμανίας" στα Πετρωτά της Κομοτηνής.

© 2000-2005  Εκδόσεις Κεσόπουλος. Δικαιώματα κατοχυρωμένα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια

Προγραμματισμός - Σχεδίαση : Deus Ex Makina “Devine’’ Internet Services