Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Άποψη της Τραπεζούντας.

Άποψη της Τραπεζούντας. Σε πρώτο πλάνο δεξιά, το ελληνικό Γυμνάσιο Τραπεζούντας, που ιδρύθηκε το 1899-1902 με δαπάνες της Ελληνικής κοινότητας.

© 2000-2005  Εκδόσεις Κεσόπουλος. Δικαιώματα κατοχυρωμένα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια

Προγραμματισμός - Σχεδίαση : Deus Ex Makina “Devine’’ Internet Services