Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Δύο φωτογραφίες της Τραπεζούντας.

Δύο φωτογραφίες της Τραπεζούντας, από «επιστολικό δελτάριο» των αρχών του αιώνα μας. Πάνω διακρίνεται το Ελληνικό Γυμνάσιο (δεξιά) και ο Ιερός Ναός του αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Στην κάτω, η κεντρική είσοδος του Γυμνασίου.

© 2000-2005  Εκδόσεις Κεσόπουλος. Δικαιώματα κατοχυρωμένα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια

Προγραμματισμός - Σχεδίαση : Deus Ex Makina “Devine’’ Internet Services